Naše obec byla vybrána a zapojena do projektu "Senioři komunikují 2016".
Kurz probíhal ve dnech 3.-6.10.2016 na Obecním úřadu v Dalešicích.
Lektorka kurzu paní Mgr. Karla Velkoborská velice vstřícným a trpělivým přístupem přiblížila všem přihlášeným práci s počítačem a patří jí proto naše poděkování.