V Dalešicích navštívili 6. ledna 2016 v podvečer každý dům  malí koledníci z řad mladých hasičů s doprovodem, byli převlečení za Tři krále, zazpívali píseň "My tři králové jdeme k Vám..." a na dveřích napsali iniciály K+M+B.
Tříkrálový večer se líbil, všichni byli úžasní a věříme, že se akce stane každoroční tradicí.
Na obrazcích si můžete přiblížit atmosféru.