Vzhledem k  zvyšujícímu se počtu hlášení pálení klestu na krajské operační středisko HZS LK dáváme k
dispozici umístění odkazu na formulář „Evidence pálení „.
Tento formulář je k dispozici na www.hzslk.cz.
/ horní pravá část nazvaná "pálení klestí" nebo přes banner v pravém sloupci „nahlášení pálení“.

Pro vaši potřebu ještě uvádíme aktuální kontakt na KOPIS HZS LK  tel. 950 471 100 .