Ministerstvo zdravotnictví ČR v minulém týdnu rozšířilo a upřesnilo nařízení vlády o omezení volného pohybu osob, sloužící jako opatření k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koranavirem SARS-CoV-2. Podle nového ustanovení je zakázáno pobývat na veřejných místech v počtu více než dvou osob. Ze zkušeností zejména z minulého víkendu vyplývá, že v některých turistických lokalitách, například v oblastech Českého ráje nebo bývalého vojenského prostoru Ralsko, byli turisté a návštěvníci, kteří nedodržovali nařízení vlády, které zakazuje sdružovat se venku ve více než dvou lidech a stát od sebe blíže než dva metry.

 

Krizový štáb Libereckého kraje se na naši obec obrátil s žádostí, aby vzhledem k nadcházejícímu víkendu a příznivému počasí v následujícím období jsme v naší obci dodržovali pravidla, která eliminují hromadné shlukování lidí - turistů.

 

Děkuji za pochopení a věřím, že společnými silami tuto nemilou dobu zvládneme.  

 

Hana Vélová

starostka obce Dalešice

tel.: 734 535 668