Kroniky obce Dalešice jsou  k dispozici k prohlédnutí na obecním úřadu v Dalešicích.