Závěrečný účet obce Dalešice za rok 2016 byl projednán a schválen na zasedání ZO dne 13.3.2017 /usnesení č. 28/13032017, bod 207/.