Rozpočet na rok 2019 byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.12.2018, usnesení č. 3/10122018, bod 030.