Střednědobý výhled rozpočtu obce Dalešice na období 2019-2021 byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.12.2018, usnesení 3/10122018, bod 029.