Návrh závěrečného účtu obce Dalešice u Jablonce nad Nisou byl zveřejněn v době
od 22.2.2019 do 11.3.2019, obecní zastupitelstvo návrh projednalo a schválilo
na svém zasedání dne 11.3.2019, usnesení č. 5/11032019, bod 044.