Usnesení zastupitelstva obce Dalešice staršího data jsou k nahlédnutí v kanceláři na obecním úřadu v Dalešicích.