Jednotlivé vyhlášky naleznete v příloze článku.

OZV 1/2010 o místním poplatku ze psů. Zveřejněno 07.09.2011.

OZV -2/2010 lázeňský a rekreační pobyt. Zveřejněno 07.09.2011.  

OZV 3/2010 ubytování. Zveřejněno 07.09.2011.

OZV 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a zabezpečení veřejného pořádku a čistoty na veřejném prostranství na území obce Dalešice veřejný pořádek. Zveřejněno 07.09.2011.  

OZV 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dalešice. Zveřejněno 11.02.2015.