Úřední deska

28.11.2022

V souvislosti s revizí katastru nemovitostí může dojít ke změnám daně z nemovitých věcí - doporučuje se poplatníkům daně seznámit se s přílohami.

více…
21.11.2022

(pro volby prezidenta ČR 2023)

více…
15.11.2022

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘIJÍMÁ NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY - viz náborový leták

více…
09.11.2022

Od 14.11. do 10.12.2022 je plánovaná uzavírka průjezdu obcí Pulečný do Rychnova nad Nisou a zpět. Důvodem uzavření jsou opravy silnic III/28715 v Rychnově nad Nisou (Smetanova ulice) a III/28711 v Pulečným (od...

více…
09.11.2022

Od 1.1.2023 na základě změny zákona získávají automaticky datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Více informací získáte na...

více…
04.11.2022

Ministerstvo zemědělství zaslalo veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - viz příloha.

více…
04.11.2022

- zveřejnění informačního letáku

více…
09.10.2022

- pro fyzické osoby, které mají dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem - podrobnosti v příloze.

více…
24.09.2022

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB  - viz příloha

více…
22.09.2022

ZA NEJNIŽŠÍ PRODUKCI SMĚSNÉHO ODPADU V KATEGORII OBCÍ DO 1000 OBYVATEL V LIBERECKÉM KRAJI -  viz příloha

více…
22.09.2022

V příloze naleznete dokument s upozorněním na začátek topné sezóny a s tím spojené nebezpečí vzniku požárů zejména v domácnostech. SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Jablonec nad Nisou...

více…
14.09.2022

V pondělí 19.9.2022 budou úřední hodiny pouze do 13.30 hodin - důvodem je školení okrskové volební komise v Jablonci nad Nisou.

více…
14.09.2022

V příloze naleznete aktualizovaný ceník dříví vyrobeného v samovýrobě a v režii.

více…
12.09.2022

K 12.9..2022 byla dokončena akce "OPRAVA VNITŘNÍCH OMÍTEK V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE" Zakázku realizovala firma Makalove s.r.o., Malá Skála, náklady na realizaci činí celkem  132.392,15 Kč.  Na...

více…
08.09.2022

Liberecký kraj spustil s nastupující topnou sezónou novou webovou stránku, která shrnuje informace na téma „Jak správně topit pevnými palivy“.  https://www.spravnetopit.cz/    ...

více…
01.09.2022

K 31.8.2022 byla dokončena akce "OPRAVA ZÁSAHOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU" Zakázku realizovala firma Quantech group s.r.o. Jablonec nad Nisou, náklady na realizaci činí celkem  51.153,96 Kč.  Na nákladech se...

více…
19.08.2022

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI - viz příloha

více…
01.08.2022

Pro území Libereckého kraje je zrušena platnost opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru od 14:00 hodin dne  1. srpna 2022.

více…
26.07.2022

Nové podmínky úhrad zdravotního pojištění uprchlíků - podrobnosti v přílohách.

více…
23.07.2022

Informujeme o stále aktuální možnosti výměny starých neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s pomocí dotačního programu Kotlíkové dotace v Libereckém...

více…
23.07.2022

Milostivé léto je znovu možné využít a to od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 = příležitost vymanit se z dluhové pasti např. vůči státu nebo obci.

více…
18.07.2022

K 30.6.2022 byla dokončena akce "DALEŠICE - ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ" Zakázku realizovala firma SKJ s.r.o. Hrádek nad Nisou, náklady na realizaci činí celkem včetně víceprací 192.708,05 Kč. ...

více…
01.07.2022

Pokračování - UKRAJINA - nové právní předpisy týkající se Ukrajiny po skončení Nouzového stavu

více…
01.07.2022

V příloze jsou zveřejněny nové právní předpisy týkající se Ukrajiny po skončení Nouzového stavu. Všechny právní předpisy jsou platné od 01.07. 2022. Zároveň...

více…
21.03.2022

Z důvodu dlouhodobé uzavírky "Pulečenského lesa" bude spoj linky č. 101 veden oboustranně ulicí Boční-Kostelní-Ještědská.... viz příloha

více…
18.03.2022

Jde o letáky se základními informacemi pro cizince o pracovněprávních předpisech v České republice, v českém a ukrajinském jazyce.

více…
18.03.2022

Živnostenský úřad žádá občany, kteří mají nebo měli živnostenské oprávnění, aby si ověřili údaje, které jsou o nich evidovány v živnostenském rejstříku -  zda...

více…
04.03.2022

Pro registraci osob, které přicházejí z Ukrajiny vzniklo v Liberci Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině– KACPU. Sídlí v bodově D Krajského úřadu.  Je to základní...

více…
03.03.2022

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DALEŠICE ZA ROK 2021_II. ČÁST - návrh

více…
03.03.2022

Závěrečný účet obce včetně příloh za rok 2021:

více…
03.03.2022

Informační letáky s  důležitými informacemi, odkazy a kontakty pro ukrajinské uprchlíky včetně překladu do jejich jazyka.  

více…
28.02.2022

  V souvislosti s válkou na Ukrajině MV  připravilo řadu opatření. Ta se týkají jak pomoci Ukrajincům, kteří na našem území již pobývají, tak i nově příchozích. 

více…
17.01.2022

Mimořádná opatření MZ ČR

více…
04.01.2022

V příloze jsou k dispozici informační letáky o sociálních službách na území ORP Jablonec nad Nisou.

více…
10.11.2021

Poplatky platné pro rok 2022 se začnou vybírat od 3. ledna 2022.

více…
20.10.2021

ČEZ DISTRIBUDE, a.s. - upozorňuje k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy.

více…
15.09.2021

Ministerstvo zemědělství - odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydalo podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy - viz příloha.

více…
18.08.2021

Obecní úřad Dalešice poskytuje informaci o počtu a sídle volebních okrsků pro nadcházející volby do PS Parlamentu ČR.

více…
16.06.2021

Mimořádní usnesení platné od 1.7.2021

více…
16.06.2021

Zpravodaj naleznete v příloze mailu, ale také na   https://seniorivkrajich.mpsv.cz/soubory-ke-stazeni/  

více…
Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny