Úřední deska

20.09.2023

- stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ppč. 2042 v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou a ppč. 736/2 v k.ú. Maršovice u Jablonce nad Nisou -  viz příloha.

více…
18.09.2023

- v termínu konání dětské soutěže bude upravena doba nočního klidu od 2.00 - 6.00 hodin.

více…
11.09.2023

- čištění, kontrola a revize spalinové cesty - podrobnosti v přiloženém letáku

více…
08.09.2023

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlásila týden sociálních služeb - podrobnosti v přiloženém letáku.

více…
02.08.2023

- "Co si zabalit při evakuaci" - podrobnosti v přiloženém článku

více…
21.06.2023

Z důvodu množících se upozornění ze strany občanů na provozování hlučných činností (sekání trávy, práce s křovinořezem, vrtání, řezání dřeva na cirkulárce a...

více…
05.06.2023

Rozdělávání ohně v přírodě - viz přiložený článek

více…
17.05.2023

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo pro programové období 2021 – 2027 novou výzvu kotlíkových dotací - podrobnosti v příloze

více…
06.05.2023

"Doba dovolených se blíží! Jak zabezpečit domácnost?" 

více…
24.04.2023

Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se daňovým subjektům stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2023 za nemovitosti v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro...

více…
21.04.2023

k Africkému moru prasat v Libereckém kraji.

více…
06.04.2023

Nebezpečné látky v domácnosti a jejich uskladnění - podrobnosti v příloze.

více…
24.02.2023

- OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

více…
24.01.2023

Na základě požadavku Ministerstva vnitra - odboru azylové a migrační politiky v součinnosti s Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, zveřejňujeme informační...

více…
21.12.2022

Krajská veterinární správa informuje o vyhlášení mimořádného veterinárního opatření – vymezení uzavřeného pásma I. - viz příloha.

více…
09.11.2022

Od 14.11. do 10.12.2022 je plánovaná uzavírka průjezdu obcí Pulečný do Rychnova nad Nisou a zpět. Důvodem uzavření jsou opravy silnic III/28715 v Rychnově nad Nisou (Smetanova ulice) a III/28711 v Pulečným (od...

více…
04.11.2022

Ministerstvo zemědělství zaslalo veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - viz příloha.

více…
24.09.2022

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB  - viz příloha

více…
22.09.2022

ZA NEJNIŽŠÍ PRODUKCI SMĚSNÉHO ODPADU V KATEGORII OBCÍ DO 1000 OBYVATEL V LIBERECKÉM KRAJI -  viz příloha

více…
14.09.2022

V pondělí 19.9.2022 budou úřední hodiny pouze do 13.30 hodin - důvodem je školení okrskové volební komise v Jablonci nad Nisou.

více…
14.09.2022

V příloze naleznete aktualizovaný ceník dříví vyrobeného v samovýrobě a v režii.

více…
12.09.2022

K 12.9..2022 byla dokončena akce "OPRAVA VNITŘNÍCH OMÍTEK V OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE" Zakázku realizovala firma Makalove s.r.o., Malá Skála, náklady na realizaci činí celkem  132.392,15 Kč.  Na...

více…
08.09.2022

Liberecký kraj spustil s nastupující topnou sezónou novou webovou stránku, která shrnuje informace na téma „Jak správně topit pevnými palivy“.  https://www.spravnetopit.cz/    ...

více…
01.09.2022

K 31.8.2022 byla dokončena akce "OPRAVA ZÁSAHOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU" Zakázku realizovala firma Quantech group s.r.o. Jablonec nad Nisou, náklady na realizaci činí celkem  51.153,96 Kč.  Na nákladech se...

více…
01.08.2022

Pro území Libereckého kraje je zrušena platnost opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru od 14:00 hodin dne  1. srpna 2022.

více…
26.07.2022

Nové podmínky úhrad zdravotního pojištění uprchlíků - podrobnosti v přílohách.

více…
23.07.2022

Informujeme o stále aktuální možnosti výměny starých neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s pomocí dotačního programu Kotlíkové dotace v Libereckém...

více…
18.07.2022

K 30.6.2022 byla dokončena akce "DALEŠICE - ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ" Zakázku realizovala firma SKJ s.r.o. Hrádek nad Nisou, náklady na realizaci činí celkem včetně víceprací 192.708,05 Kč. ...

více…
18.03.2022

Jde o letáky se základními informacemi pro cizince o pracovněprávních předpisech v České republice, v českém a ukrajinském jazyce.

více…
18.03.2022

Živnostenský úřad žádá občany, kteří mají nebo měli živnostenské oprávnění, aby si ověřili údaje, které jsou o nich evidovány v živnostenském rejstříku -  zda...

více…
04.03.2022

Pro registraci osob, které přicházejí z Ukrajiny vzniklo v Liberci Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině– KACPU. Sídlí v bodově D Krajského úřadu.  Je to základní...

více…
03.03.2022

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DALEŠICE ZA ROK 2021_II. ČÁST - návrh

více…
03.03.2022

Závěrečný účet obce včetně příloh za rok 2021:

více…
03.03.2022

Informační letáky s  důležitými informacemi, odkazy a kontakty pro ukrajinské uprchlíky včetně překladu do jejich jazyka.  

více…
28.02.2022

  V souvislosti s válkou na Ukrajině MV  připravilo řadu opatření. Ta se týkají jak pomoci Ukrajincům, kteří na našem území již pobývají, tak i nově příchozích. 

více…
17.01.2022

Mimořádná opatření MZ ČR

více…
04.01.2022

V příloze jsou k dispozici informační letáky o sociálních službách na území ORP Jablonec nad Nisou.

více…
20.10.2021

ČEZ DISTRIBUDE, a.s. - upozorňuje k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy.

více…
18.08.2021

Obecní úřad Dalešice poskytuje informaci o počtu a sídle volebních okrsků pro nadcházející volby do PS Parlamentu ČR.

více…
16.06.2021

Mimořádní usnesení platné od 1.7.2021

více…
16.06.2021

Zpravodaj naleznete v příloze mailu, ale také na   https://seniorivkrajich.mpsv.cz/soubory-ke-stazeni/  

více…
Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny