Úřední deska

01.07.2022

Pokračování - UKRAJINA - nové právní předpisy týkající se Ukrajiny po skončení Nouzového stavu

více…
01.07.2022

V příloze jsou zveřejněny nové právní předpisy týkající se Ukrajiny po skončení Nouzového stavu. Všechny právní předpisy jsou platné od 01.07. 2022. Zároveň...

více…
01.07.2022

Zasedání zastupitelstva obce se koná 11.7.2022 v zasedací místnosti na obecním úřadu.

více…
29.06.2022

V souvislosti s podáváním kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí zveřejňujeme:  - seznam registračních úřadů (tj. kde se podávají kandidátní listiny) - počty podpisů...

více…
20.06.2022

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Dalešice Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a strategického plánování --...

více…
13.04.2022

Usnesením zastupitelstva obce Dalešice č. 34/11042022, bod 228 ze dne 11.4.2022 byl stanoven počet členů ZO pro období 2022-2026.

více…
23.03.2022

(úplná uzavírka silnice III/28716 v době od 1.4.2022 - 31.8.2022)

více…
21.03.2022

Z důvodu dlouhodobé uzavírky "Pulečenského lesa" bude spoj linky č. 101 veden oboustranně ulicí Boční-Kostelní-Ještědská.... viz příloha

více…
18.03.2022

Jde o letáky se základními informacemi pro cizince o pracovněprávních předpisech v České republice, v českém a ukrajinském jazyce.

více…
18.03.2022

Živnostenský úřad žádá občany, kteří mají nebo měli živnostenské oprávnění, aby si ověřili údaje, které jsou o nich evidovány v živnostenském rejstříku -  zda...

více…
04.03.2022

Pro registraci osob, které přicházejí z Ukrajiny vzniklo v Liberci Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině– KACPU. Sídlí v bodově D Krajského úřadu.  Je to základní...

více…
03.03.2022

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DALEŠICE ZA ROK 2021_II. ČÁST - návrh

více…
03.03.2022

Závěrečný účet obce včetně příloh za rok 2021:

více…
03.03.2022

Informační letáky s  důležitými informacemi, odkazy a kontakty pro ukrajinské uprchlíky včetně překladu do jejich jazyka.  

více…
28.02.2022

  V souvislosti s válkou na Ukrajině MV  připravilo řadu opatření. Ta se týkají jak pomoci Ukrajincům, kteří na našem území již pobývají, tak i nově příchozích. 

více…
17.01.2022

Mimořádná opatření MZ ČR

více…
04.01.2022

V příloze jsou k dispozici informační letáky o sociálních službách na území ORP Jablonec nad Nisou.

více…
10.11.2021

Poplatky platné pro rok 2022 se začnou vybírat od 3. ledna 2022.

více…
20.10.2021

ČEZ DISTRIBUDE, a.s. - upozorňuje k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy.

více…
15.09.2021

Ministerstvo zemědělství - odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydalo podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy - viz příloha.

více…
18.08.2021

Obecní úřad Dalešice poskytuje informaci o počtu a sídle volebních okrsků pro nadcházející volby do PS Parlamentu ČR.

více…
16.06.2021

Mimořádní usnesení platné od 1.7.2021

více…
16.06.2021

Zpravodaj naleznete v příloze mailu, ale také na   https://seniorivkrajich.mpsv.cz/soubory-ke-stazeni/  

více…
Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny