Příjem žádostí a dalších podání

Podání je možno doručit v listinné podobě (poštou nebo osobně na podatelnu) nebo v digitální podobě datovou schránkou, e-mailem nebo na technickém nosiči dat.

V listinné podobě:

  1. písemně na adrese: Obecní úřad Dalešice, Dalešice 67, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
  2. osobně písemně nebo ústně v rámci úředních hodin

V digitální podobě:

  1. prostřednictvím e-mailové adresy: oudalesice@seznam.cz
  2. datovou schránkou: ichapb8

přípustná média: CD-ROM, DVD, Flashdisk

přípustné datové formáty: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp, txt, rtf, jpg, gif, png, tif

V případě chybného formátu zprávy nebo skutečnosti, které by mohly poškodit informační systém úřadu nebo jeho části, bude dokument odmítnut a odesílateli zaslána zpráva.

Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny