Ochrana osobních údajů

  • Správce osobních údajů
  • Informační povinnost vůči subjektu údajů
  • Názvosloví - vymezení pojmů
  • Práva subjektu údajů
  • Právní důvody zpracování
  • Principy zpracování osobních údajů
  • Formuláře GDPR
  • Záznamy o činnostech a zpracování
  • Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny