Dokumenty

Program rozvoje obce na roky 2021-2025

Hřbitov

Ceník úhrad za zřízení služebnosti (věcných břemen) na nemovitostech ve vlastnictví obce

Udělení znaku a vlajky

Usnesení zastupitelstva

Územní plán Dalešice

Výroční zprávy

Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny