Novinky

10.03.2022

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MZ ČR - platné od 14.3.2022


Obsahem mimořádného opatření je zrušení povinnosti  nošení ochrany dýchacích cest od 14.3.2022.

Nošení ochrany dýchacích cest je povinné  ve zdravotnických zařízeních, zařízení sociálních služeb a v prostředcích veřejné dopravě (platí i pro TAXIslužbu)

Výjimka je stanovena pro:

Pro děti, které nezahájily školní docházku;
Osoby s poruchou intelektu;
Řidiče veřejné dopravy, kteří nejsou v přímém kontaktu s cestujícími;
Při konzumaci potravin a nápojů;
Osoby, které ochranu nemohou nosit ze závažných zdravotních důvodů.


Zpět
Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny