Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů:

Lhůty

Termíny:

Kdo může o informaci požádat

Kdo informaci poskytne

kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne

Jak se o informaci žádá

Co musí písemná žádost obsahovat

Jaký bude postup povinného orgánu

Co když orgán žádosti nevyhoví

Komu se odvolání posílá

Kdo o odvolání rozhodne

Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny