13.04.2022 - Stav zpracování změny ÚP a jednací řád zastupitelstva

Otázka

1/ Žádám tedy o sdělení termínů uvedených ve smlouvě se zpracovatelem změny ÚP Dalešice společností AURUM s.r.o. Pardubice a to v jednotlivých částech zakázky a informaci o případných změnách uzavřené smlouvy.

2/ Žádám o seznámení s jednacím řádem zastupitelstva obce.

P. B.

Odpověď

Dobrý den, pane k Vaší žádosti ze dne 11.4.2022 Vám sdělujeme následující:

  1. zpracování územního plánu obce Dalešic - termíny plnění - do přílohy Vám přikládáme Smlouvu o dílo - Změna č. 1 ÚP Dalešice a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

  2. seznámení s jednacím řádem zastupitelstva obce - do přílohy přikládáme jednací řád zastupitelstva obce Dalešice

Přeji pěkný den

Hana VÉLOVÁ, starostka obce

Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny