25.03.2018 - Dluhy vůči obci

Otázka

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací:

R. M.

Odpověď

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, Vám sdělujeme:

Hana VÉLOVÁ, starostka obce

Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny