Informace dle zákona 106/1999 Sb.

1. Název

Obec Dalešice

2. Důvod a způsob založení

Dalešice jsou základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura

3.1 Popis organizační struktury

3.2 Seznam organizací obce: SDH Dalešice 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontakty

4.2 Úřední hodiny

5. Bankovní spojení

107957603/0300 ČSOB Jablonec nad Nisou

6. IČ obce

43256201

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ43256201

8. Dokumenty

8.1 Usnesení zastupitelstva

8.2 Rozpočet

8.3 Územní plán

8.4 Formuláře

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace

Poskytnuté informace

10. Příjem podání a podnětů

Příjem žádostí a dalších podání

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy: Obecně závazné vyhlášky

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - žádná nebyla dosud přijata

13. Licenční smlouvy

13.1 Licenční smlouvy - dosud nebyly poskytnuty

13.2 Výhradní licence - dosud nebyly poskytnuty

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o poskytování informací

Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny