Poskytnuté informace

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb.

  • 25.03.2018 - Dluhy vůči obci
  • 19.08.2019 - Nabídky od firem Domistav
  • 13.04.2022 - Stav zpracování změny ÚP a jednací řád zastupitelstva
  • 16.11.2022 - Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů
  • Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny