Složení zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo obce Dalešice má 7 členů.

Starostka obce:
Hana VÉLOVÁ

Místostarosta:
Ing. David BERÁNEK

Zastupitelé:
Helena ŠUTOVÁ
Mgr. Ivana KOPÁČKOVÁ
Bohumil TARANT
Petra ŠENKOVÁ
Marie TARANTOVÁ

Úřední deska Koronavirus Úřední hodiny